Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy!!!
Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Zapraszamy chętne osoby do współpracy.

- prowadzenie zajęć dodatkowych
- udział w Akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
- opieka w czasie zajęć, organizacja zabaw, gier
- pomoc w opiece nad dziećmi w czasie wyjść, imprez np. andrzejki, bal karnawałowy
- inne propozycje

Kontakt: „Bajkowe przedszkole” Leokadiów 40, 24-100 Puławy

www.przedszkolebajkowe.przedszkolowo.pl
Przedszkolowo.pl logo